Bijeenkomsten
Het werkjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
Uitzonderingen (vakanties, ..)  zie de programmakalender op de website.
Onze bijeenkomsten vinden plaats op donderdagavond vanaf 19u30 tot ongeveer 22u00 in het OC De Ballon Mansveldstraat 9  8400 Oostende.

We beginnen doorgaans met een korte uiteenzetting die een bepaald thema of een technisch onderwerp behandeld. Na een kleine pauze is er meestal een projectie met werken van de leden.  Ook worden wekelijks foto’s van de leden ter evaluatie besproken.

In het maandelijks archief op de website zijn ook de voorbije evenementen en workshops van onze club te bekijken.

Lidgelden
Het jaarlijks lidgeld bedraagt 40,00 euro , de club is verzekerd via Breedbeeld
Indien men een lidkaart van Breedbeeld  wenst dient men 10€ te betalen aan Breedbeeld.
Eveneens kan aan wedstrijden deelgenomen worden.

Betaalgegevens
Fotoclub Ter Streep
IBAN: BE70 9796 5196 8125
BIC: ARSPBE22XXX

Wedstrijden
Wat de wedstrijden betreft kunnen we kort maar toch enthousiast zijn. In onze club zal men geen echte wedstrijdfreaks aantreffen. Wel doen we af en toe mee aan de meest gangbare wedstrijden waarbij de leden hun werken via ons secretariaat kunnen opsturen.

Vrije initiatieven
Clubleden kunnen naar eigen interesse en tijd participeren in verschillende initiatieven die ofwel door henzelf of door het bestuur of andere leden worden voorgesteld. Nieuwe initiatieven van de leden zijn steeds welkom en kunnen steeds in clubverband worden voorgelegd of meegedeeld.

Lokaal
Onze club is aangesloten bij W.V.F.D. 7032
OC De Ballon: Mansveldstraat 9 te 8400 Oostende,

P.O.C Patrick

Gsm: 0499 81 04 26

Contact